Tháng Tám đến nhanh quá, nhanh hơn mình tưởng đến vài phần. Cả ngày hôm nay, từ sáng thức dậy, cho tới buổi trưa đi bộ đi ăn gần công ty, trong không khí cứ phảng phất xa gần phong vị của mùa thu. Ngay cả đến nắng, ngay cả đến hơi ẩm của đất, lan trong không khí, cũng là một cảm giác mát mẻ, đáng mến.
Mình thích mùa thu vô cùng. Vì đi đến những ngày cuối cùng của mùa Thu, sẽ là Tháng 11 mình hằng mong đợi. Mà không phải thế, thì mùa thu, cũng là lúc sự sống, đất trời, con người, vừa vặn vào với lòng mình hơn hết.
Mọi chuyện tốt đẹp.
Thêm một lần nữa, chào Tháng Tám! :x

Tháng Tám đến nhanh quá, nhanh hơn mình tưởng đến vài phần. Cả ngày hôm nay, từ sáng thức dậy, cho tới buổi trưa đi bộ đi ăn gần công ty, trong không khí cứ phảng phất xa gần phong vị của mùa thu. Ngay cả đến nắng, ngay cả đến hơi ẩm của đất, lan trong không khí, cũng là một cảm giác mát mẻ, đáng mến.

Mình thích mùa thu vô cùng. Vì đi đến những ngày cuối cùng của mùa Thu, sẽ là Tháng 11 mình hằng mong đợi. Mà không phải thế, thì mùa thu, cũng là lúc sự sống, đất trời, con người, vừa vặn vào với lòng mình hơn hết.

Mọi chuyện tốt đẹp.

Thêm một lần nữa, chào Tháng Tám! :x