Cũng đã lâu, không phải mò ra khỏi chăn, đi làm, vào sáng Thứ Bảy. Cho nên sau một buổi sáng như vậy, thì lúc trở về, bỏ bữa trưa, lăn đùng ra ngủ cho tới chiều tối.
Lúc ngủ dậy, xem điện thoại thì được tin anh bạn hủy hẹn. Vậy nên  đành ra ngoài một mình.
Mua được một thùng nhỏ, giả mây, để vào tủ quần áo để nhét mấy thứ đồ nhỏ nhỏ. Tủ quần áo của mình sắp chật rồi, kể từ ngày khai quật một đống đồ bận đi làm, ủ trong vali, từ vài năm trước. Mà không thể nói rằng: sẽmua thêm một cái tủ quần áo được. Cho nên mình sẽ tiếp tục cho và bỏ đi bớt một số đầm váy mà mình có.
Công việc cho cuối tuần, lửng lơ tạm dừng ở đây. Vì nhiều thứ cần làm quá. :’(

Cũng đã lâu, không phải mò ra khỏi chăn, đi làm, vào sáng Thứ Bảy. Cho nên sau một buổi sáng như vậy, thì lúc trở về, bỏ bữa trưa, lăn đùng ra ngủ cho tới chiều tối.

Lúc ngủ dậy, xem điện thoại thì được tin anh bạn hủy hẹn. Vậy nên  đành ra ngoài một mình.

Mua được một thùng nhỏ, giả mây, để vào tủ quần áo để nhét mấy thứ đồ nhỏ nhỏ. Tủ quần áo của mình sắp chật rồi, kể từ ngày khai quật một đống đồ bận đi làm, ủ trong vali, từ vài năm trước. Mà không thể nói rằng: sẽmua thêm một cái tủ quần áo được. Cho nên mình sẽ tiếp tục cho và bỏ đi bớt một số đầm váy mà mình có.

Công việc cho cuối tuần, lửng lơ tạm dừng ở đây. Vì nhiều thứ cần làm quá. :’(