Pha trà A-ti-sô túi lọc của anh DS gửi xuống. Mở bung hết mọi rèm và cửa sổ trong phòng. Yên lặng ngồi đọc phần ngoại truyện, của một câu chuyện đã đọc từ gần 4 năm trước.

Đã gần bốn năm rồi, mình vẫn nuôi tin tưởng rằng, người con gái ấy, sẽ có được vui vẻ, hạnh phúc.

Đã bốn năm rồi, từ ngày mình tình cờ biết đến truyện của Tân Di Ổ; biết Trịnh Vy, Trần Hiếu Chính, Chỉ An,.. Dù chỉ qua những trang sách, mình vẫn tha thiết mong. Những người này. Được hạnh phúc! :)

Pha trà A-ti-sô túi lọc của anh DS gửi xuống. Mở bung hết mọi rèm và cửa sổ trong phòng. Yên lặng ngồi đọc phần ngoại truyện, của một câu chuyện đã đọc từ gần 4 năm trước.

Đã gần bốn năm rồi, mình vẫn nuôi tin tưởng rằng, người con gái ấy, sẽ có được vui vẻ, hạnh phúc.

Đã bốn năm rồi, từ ngày mình tình cờ biết đến truyện của Tân Di Ổ; biết Trịnh Vy, Trần Hiếu Chính, Chỉ An,.. Dù chỉ qua những trang sách, mình vẫn tha thiết mong. Những người này. Được hạnh phúc! :)