*Như mùa đông rơi xuống*

Khỏi phải nói, phong cách vẽ bìa này, chỉ có thể là chị Tamypu. xD Màu đỏ này, mùa đông này, chỉ nhìn thôi cũng thấy rất thích. Và còn vì, tác giả của cuốn sách gọi nó là Bé Đỏ. Bé Đỏ. Bé Đỏ. Bé Đỏ. Thật không ngờ, cái tên này, lần đầu trùng hợp, lại là với một cuốn sách. Haha.
Mình sẽ mua cuốn này. Sẽ mua, chưa phải bây giờ, chưa phải lúc này, chưa phải hôm nay. Sẽ muaaa.. Luu-pa-ke-chiii..
.
Cảm ơn bạn *Anony* nào đó, đã giới thiệu cho mình cuốn sách này. Cảm ơn, và chúc ngủ ngon! ;)

*Như mùa đông rơi xuống*

Khỏi phải nói, phong cách vẽ bìa này, chỉ có thể là chị Tamypu. xD Màu đỏ này, mùa đông này, chỉ nhìn thôi cũng thấy rất thích. Và còn vì, tác giả của cuốn sách gọi nó là Bé Đỏ. Bé Đỏ. Bé Đỏ. Bé Đỏ. Thật không ngờ, cái tên này, lần đầu trùng hợp, lại là với một cuốn sách. Haha.

Mình sẽ mua cuốn này. Sẽ mua, chưa phải bây giờ, chưa phải lúc này, chưa phải hôm nay. Sẽ muaaa.. Luu-pa-ke-chiii..

.

Cảm ơn bạn *Anony* nào đó, đã giới thiệu cho mình cuốn sách này. Cảm ơn, và chúc ngủ ngon! ;)